Jak vytvořit *.STL soubory z *.scad

Díly na 3D tiskárnu RebeliX jsou vymodelovány v opensource programu OpenSCAD. Před vygenerováním STL souborů je nejprve nutné v configuration.scad upravit alespoň tyto hodnoty:

  • layer_height – výška vrstvy pro tisknutí dílů
  • M6_head_diameter – průměr hlavy M6 šroubů (důležité pro zapuštění do součástek)
  • M6_head_height – výška hlavy M6 šroubů (důležité pro zapuštění do součástek)
  • motor_length – délka použitých motorů (na ose Z ovlivní délku tyčí)
  • typ použitých řemenů – GT2 / T2.5


Po úpravě konfiguračního souboru postupně otevřeme jednotlivé díly v OpenSCADu a pomocí kroků DesignCompile and Render (CGAL)
Kompilace a renederování
a následně FileExportExport as STL… uložíme objekt ve formátu STL.
Export STL souboru
Návod na stavbu 3D tiskárny RebeliX naleznete zde.